Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie activiteiten in de bouwbegeleiding:    1. Toezichthouder

    2. Ondersteuning uitvoering

    3. Directievoerder

1. Toezichthouder


De opdrachtgever heeft ogen en oren nodig bij de bewaking van de bouw of renovatie van de accommodatie. Siebenga Advies- en Tekenbureau biedt jarenlange ervaring op dit gebied.Er wordt gecontroleerd of de aannemer het ontwerp en het bestek volgt. Het toezicht kan alle technische en financiële aspecten betreffen. Er wordt op regelmatige basis mondeling en schriftelijk gerapporteerd.


2. Ondersteuning uitvoering


Wanneer de aannemer begint met de daadwerkelijke realisatie van de accommodatie kan Siebenga Advies- en Tekenbureau als expertisebureau optreden. De praktijk heeft uitgewezen dat de juiste technische expertise niet altijd voorhanden is en dat aannemers het dan zeer op prijs stellen om de SPECIALISTISCHE KENNIS ter beschikking te hebben. Siebenga Advies- en Tekenbureau wordt in deze fase dagelijks benaderd met praktische technische vragen.


3. Directievoerder


Het toezicht dat hierboven wordt genoemd kan worden uitgebreid. Siebenga Advies- en Tekenbureau treedt daadwerkelijk op namens de opdrachtgever en kan, in overleg met de opdrachtgever, verschillende onderdelen goedkeuren maar ook afkeuren. In het laatste geval kan de realisatie tijdelijk worden stopgezet om te voorkomen dat de accommodatie niet aan de afgesproken specificaties en normering voldoet. Natuurlijk is het dan zaak om zo snel mogelijk met alle partijen tot een oplossing te komen zodat de voortgang van het project geen grote schade oploopt.


Terug naar:


EXPERTISE

VOORBEREIDING

BELIJNING