Siebenga Advies en Tekenbureau is gespecialiseerd in twee vakgebieden met betrekking tot de realisatie van sportaccommodaties: voorbereiding en bouwbegeleiding. Daarnaast beschikken we over specifieke expertise op het gebied van belijning van atletiekbanen.
Het is essentieel om projecten waarbij grote financiële belangen spelen gedegen en weldoordacht voor te bereiden. Het gaat immers om een complex besluitvormingsproces met veel aspecten.

De grootste financiële tegenvallers zijn vaak te herleiden tot slechte keuzes in de voorbereiding.


De verschillende betrokken partijen kunnen belangen hebben die niet altijd gelijk lopen:

  • de sporters/gebruikers
  • de omwonenden
  • de opdrachtgever
  • de aannemer

Naast deze partijen moet ook nog rekening worden gehouden met de geldende wet- en regelgeving (denk aan normeringen, het milieu, aanpassingen voor gehandicapten, en algemene bouwvoorschriften).

Nadrukkelijke aandacht wordt door ons besteed aan aanpassingen voor sporters met een beperking.Uiteraard is het na de intensieve voorbereiding cruciaal om deze projecten goed te begeleiden en de voortgang te bewaken. Er zit vaak een (krappe) tijdsplanning aan vast, die ook nog eens sterk weersafhankelijk is.


Tijdens de projectbegeleiding wordt de voortgang van de verschillende fases van de bouw bewaakt. Dit betreft niet alleen de technisch inhoudelijke bewaking van het werk maar ook de financiële consequenties van beslissingen die afwijkend van het bestek worden genomen. Gedurende het gehele project wordt er op regelmatige basis gerapporteerd aan de opdrachtgever.


Samengevat: een ingewikkeld proces waarin vergissingen in alle fases tot grote problemen kunnen leiden.