Laatst bijgewerkt: augustus 2020


Renovatie Bergen op Zoom afgerond: een impressie

AV SPADO heeft een prachtige time-lapse impressie van de werkzaamheden gemaakt: klik hier Van 6-banen rond in 1988, naar 8-banen rond in 2020. De eerste in Zuid-West Nederland en een van 10% banen in Nederland welke 8 banen rond of meer hebben! Mede mogelijk gemaakt door leden AV SPADO in samenwerking met gemeente Bergen op Zoom en de adviesgroep Atletiek, waarvan Siebenga deel uitmaakt.


Venlo: wereldprimeur met compleet gerecyclede atletiekbaan

De Atletiekunie heeft in het voorjaar van 2019 diverse leveranciers en aannemers uitgedaagd om een atletiekbaan volledig te hergebruiken, te recyclen. Samen met GCC Sportsurfaces ging Gemeente Venlo deze uitdaging aan en werd er volmondig ja gezegd. De Adviesgroep Atletiekaccommodaties, waarvan Siebenga deel uitmaakt, heeft zorggedragen voor de voorbereiding en uitvoering. Hoewel de laatste werkzaamheden nog lopen, maken de metingen al duidelijk dat dit project een groot succes is.


Voor wie nog meer wil weten over dit duurzame project:

 • artikel Atletiekunie
 • artikel Venlo Online • Sleeuwijk: school integraal betrokken bij nieuwe atletiekbaan

  In samenwerking met de gemeente Altena, atletiekvereniging Altena Road Runners en het Altena college is een start gemaakt met de nieuwe atletiekaccommodatie bij het Altena College. Tijdens de schooluren zal de school van de accommodatie gebruik gaan maken en daarbuiten is de baan beschikbaar voor de atletiekvereniging, waardoor een optimaal gebruik gewaarborgd wordt. Inbreng voor de indeling van de baan wordt zowel door de vereniging als door het bewegingsonderwijs van de school gegeven. Geotechnisch onderzoek heeft uitgewezen dat de keuze van de funderingsconstructie uiterst precies gaat komen.
  Venray: meer mogelijkheden voor schoolgebruik

  Renovatie van de aanwezige onderdelen en uitbreiding met een tweede sprintbaan, waardoor ook voor schoolgebruik meer mogelijkheden ontstaan. Driebaans aanloop voor verspringen en een kleine herschikking van de technische onderdelen om aan de eisen van 2020 te kunnen voldoen.
  Delfzijl: scheiding atletiek en voetbal door nieuwe indeling

  Renovatie met behoud van een wedstrijdvoetbalveld op het middenterrein. De technische onderdelen van de atletiek gesitueerd in 1 bocht, waardoor een overzichtelijk atletiekgedeelte ontstaat en voetbal en atletiek meer gescheiden worden.

  Goede samenwerking tussen gemeente en vereniging.

  Nijkerk: oplossingsgerichte aanpak biedt goede trainingsaccommodatie


  Bestaande rondbaan van 200m met helaas verkeerde asfaltlaag, waardoor aanbrengen van kunststof niet mogelijk was. Daarom aandacht voor mogelijkheden op het middenterrein met de beperkingen van de afmetingen. Uitgangspunt was een goede trainingsaccommodatie en daar waar mogelijk te voldoen aan het wedstrijdreglement. Een slimme nieuwe indeling van het middenterrein maakt veel mogelijk.  Bergen op Zoom: slimme indeling maakt uitbreiding toch mogelijk

  Door slimme aanpassingen was het mogelijk de baan uit te breiden van 6 naar 8 baans rond binnen de beperkte ruimte. Nieuwe indeling middenterrein met steeplebak aan de binnenzijde. 3 baans aanloop verspringen en een dubbel hoogspringsegment.  Gemert:prachtig vernieuwde baan klaar voor 60-jarig jubileum


  Volledige renovatie. Het hoogspringsegment is verdubbeld, waardoor werpen en hoogspringen in verschillende bochten kunnen plaatsvinden.


  Verspringen is uitgevoerd met een 3 baans aanloop met springbakken aan weerszijden. De accommodatie is voorzien van 2 discuskooien en nieuwe valmatten voor hoogspringen en polsstokhoogspringen.  Soest: vernieuwing en aanpassing maakt meer mogelijk


  Renovatie van de toplaag en vervanging van de asfaltfundering. De tegelgoot is omgebouwd naar een lijngoot. Nieuwste segment gehandhaafd en omgebouwd van coating naar sandwich. Verspringen nieuw aangelegd met een 3 baans aanloop.
  Huizen:effectieve samenwerking met alle betrokken partijen

  Volledige renovatie met grote inbreng van gemeente, vereniging en de school als medegebruiker. Tevens aanpassing voorterrein en fietsenstalling. Veel zelfwerkzaamheid verricht door de vereniging. In de loop van de werkzaamheden extra budget vrijgekomen voor kunstgras inloop- en hellingbaan. De baan is volledig geschikt voor mindervaliden. Het verspringen is uitgevoerd met een vierbaans aanloop. Voor belangstellenden: artikel Atletiekunie en Rijksoverheid: Onbeperkt meedoen
  Valkenswaard: geschikt voor middenvaliden door nieuwe lay-out

  Volledige renovatie met geheel nieuwe indeling van rondbaan en middenterrein. Geschikt voor mindervalide atleten. Vierbaans aanloop verspringen. Slingerkooi uitgevoerd met een dubbele werpcirkel. Tevens herinrichting van het terrein tussen parkeren en baan.

  Haaksbergen: grondige renovatie

  Volledige renovatie binnen een beperkt budget. Aanpassing van het kogelstoten, zodat het ook geschikt is als jeu de boulesbaan. Extra aanloop speerwerpen. Discuskooi geplaatst volgens de nieuwe eisen van 2020. Uiteindelijk kon ook nog de gewenste hellingbaan worden gerealiseerd. Lees ook: Renovatie Atletiekbaan Haaksbergen 'voorbeeldproject'  Beverwijk: ombouw naar Sandwich

  In plaats van hercoating ombouw naar Sandwich. Tevens aanpassing van polsstokhoogspringen en trainingsector kogelstoten.


  In 2020 een vervolg met het vervangen van de Slingerkooi en aanpassing van de kogeloefensectoren naar wedstrijdsectoren.


  Papendal behoort weer tot top trainingcentra wereldwijd

  Technische ondersteuning voor een aangepast ontwerp in samnwerking met aannemer CSC Sport zodat een reglementaire baan met uitgebreide trainingsmogelijkheden is ontstaan. De toplaag is een combinatie van sandwich en Mondo, waardoor de baan weer tot de topaccommodaties van de wereld behoort en topatleten van de hele wereld hier komen trainen.  Apeldoorn: Grootste en modernste baan van Nederland


  Lees ook: Succesvolle renovatie AV'34: geld dubbel en dwars waard
  In opdracht van AV’34 heeft Siebenga Adviesbureau in 2016 de baan aanbesteed en op 30 september 2017 is de grootste en modernste baan van Nederland geopend. Onder andere meer dan 8000 m2 kunststof (8 rondbanen en 2x10 sprintbanen), een hellingbaan, een 6000 m2 kunstgras inloopbaan, TRX buitenkrachtruimte, kunstgrasveldje voor warming-up en coolingdown, werpmuur, alle inrichtingsmaterialen nieuw, LED veldverlichting en een robot om het gras te maaien zijn binnen het budget gerealiseerd. CSC Sport is als aannemer verantwoordelijk geweest voor de realisatie met Herculan en GCC als leverancier van de sandwich toplaag, Tamminga Sports als leverancier voor de inrichtingsmaterialen en Oostendorp Nederland voor de LED veldverlichting.  Eindhoven: Problemen door afkeur nieuwe asfaltfundering  De expertise van Siebenga is door de gemeente Eindhoven ingehuurd, nadat er door meerdere omstandigheden problemen waren door afkeur van de nieuwe asfaltfundering en de kunststof toplaag niet meer in 2017 kon worden aangebracht. Siebenga is gevraagd om de gemeente te ondersteunen om de asfaltfundering aan te passen, zodat de sandwich toplaag op een goedgekeurde fundering kan worden aangebracht en de baan voorjaar 2018 kan worden opgeleverd.  Amsterdam Elzenhage: Verplaatsing met nieuwe invulling

  Vanwege de bouw van woningen op de huidige locatie moet de baan verplaatst worden. Dit najaar is de opdracht binnen gekomen om in overleg met gemeente en vereniging het programma van eisen op te stellen, waaraan de baan op de nieuwe locatie moet voldoen. Na de inpassing in het gehele plan kan de voorbereiding beginnen voor een uiteindelijke realisatie in 2019.  Maastricht: Ondersteuning door programma van eisen Adviesgroep  De Adviesgroep Atletiekaccommodaties, het nieuwe samenwerkingsverband tussen Siebenga, Atletiekunie en Kennis van Sport, heeft voor de renovatie van de atletiekbaan Jekerdal in Maastricht het Programma van Eisen opgesteld voor Maastricht Sport en in overleg met de vereniging ondersteuning gegeven voor de aanpassingen aan de accommodatie.

  Heerhugowaard: advisering snelle slijtage

  In 2013 is de baan in Heerhugowaard gerenoveerd. In 2017 vertoont de baan al vele donkere vlekken van de toplaag die is weggesleten. Een probleem dat zich ook op veel andere banen voordoet. Siebenga is gevraagd de problemen te inventariseren en een kostenopzet te maken voor de komende 30 jaar voor de diverse oplossingen die op de huidige baan mogelijk zijn.  Tiel: Kunstgras trainingsbaan met multifunctionele mogelijkheden

  De Adviesgroep Atletiekaccommodaties ondersteunt het streven van Astylos (http://www.astylos.nl) om een kunstgras trainingsaccommodatie te realiseren in de detailuitwerking als bouwteam en bij de realisatie. Gestreefd wordt naar een alternatieve indeling met mogelijkheden voor andere sporten en bootcamp.  Voorschoten: Vereniging zet de schouders er onder

  Voorschoten ’97 geeft steeds meer vorm aan de realisatie van een eigen kunststofbaan. Er wordt gekeken naar alternatieve constructies, omdat de financiering moet geheel uit eigen middelen komen. De adviesgroep Atletiekaccommodaties ondersteunt de vereniging om de realisatie van een 300m baan op het eigen complex mogelijk te maken.