Laatst bijgewerkt: oktober 2022

EK-indoor 2025 in Omnisport Apeldoorn

In 2025 vindt het EK Atletiek Indoor plaats in Omnisport Apeldoorn. Voor het EK moet de atletiekbaan worden gerenoveerd en wordt gekeken naar een eenvoudiger systeem voor de ombouw tussen wielerbaan en atletiekbaan. De voorbereidingen voor de renovatie en andere atletiekvoorzieningen zijn inmiddels gestart.Zie ook: Apeldoorn awarded the 2025 European Athletics Indoor Championships

Heerlen: nieuwe locatie voor

De intentie van de gemeente Heerlen is om de atletiekbaan van AVON te verplaatsen. In opdracht van Kragten is door ons inmiddels een basisontwerp getekend om de inpassing vorm te kunnen geven. In principe dienen de huidige voorzieningen terug te komen, aangepast aan het huidige wedstrijdreglement.

Zie ook:www.avonheerlen.nlHilversum: uitdagende inpassing.

Eerste baan met Smartrack meetsysteem. Uitbereiding van 6- naar 8-baans, op centimeters passend binnen de volgebouwde contouren van de baan. De start van het speerwerpen blijft overdekt. Dubbele voorzieningen voor polsstokhoogspringen en extra mogelijkheid voor starttrainingen. De waterafvoer van de baan is losgekoppeld van het gemeentelijk riool, waardoor een buffer onder het veld moest worden aangebracht en het middenterrein is volledig gesaneerd. Er is een uitgebreid Smartrack meetsysteem ingebouwd, gefinancierd door de hoofdhuurder Nike European Headquarters.
Dongen: oude toplaag ter plaatse gerecycled naar een nieuwe toplaag

De oude toplaag is ter plaatse machinaal verwerkt, op het terrein opgeslagen en later hergebruikt als kunststof onderlaag van de nieuwe sandwich toplaag. De kogelstootsector heeft een grondige opknapbeurt gehad en het polsstokhoogspringen is aangepast aan de huidige eisen. De beide verspringaanlopen zijn omgebouwd naar een 3-baans aanloop met grote springbakken. Gezamenlijke opdracht van gemeente en vereniging.

Zie ook:www.atledo.nl
Nijverdal: accommodatie weer up to date

Gezamenlijke opdracht van gemeente en vereniging. De lijngoot, het asfalt en de kunststof toplaag zijn vervangen. Het verspringen is aangepast naar een driebaans aanloop voor beter gebruik voor trainingen en mindervaliden. De discuskooi is vervangen door een slingerkooi en het klassikale kogelstoten is aangepast.Houten: een compacte trainingsvoorziening met alternatieve fundering

Trainingsvoorziening met een sprintbaan van 60m met verspringen aan het einde. Alternatieve fundering kunststof mogelijk omdat het geen wedstrijdvoorziening is. Hoogspringsegment met kunstgrasondergrond. Kogelstoten met trainingsstrook en wedstrijdring.Veenendaal: renovatie en ter plaatse recyclen van de oude toplaag

Verspringen, kogelstoten en de kooien zijn enkele jaren geleden gerenoveerd. De kooien zijn aangepast aan de huidige regelgeving. Renovatie rondbaan, incl asfalt en lijngoot, en de hoogspringsegmenten. De toplaag heeft de accommodatie niet verlaten en is ter plaatse gerecycled naar een nieuwe toplaag.
Sleeuwijk: multifunctioneel gebruik door school en vereniging

Een nieuwe atletiekbaan direkt gelegen naast de school. Vereniging en school hebben samen de indeling bepaald. Overdag gebruik door de school, ’s avonds door de vereniging. Een schuimbetonfundering door de onstabiele ondergrond. Gezamenlijk gebruik van voorzieningen die al bij de school aanwezig waren.

Voor meer informatie:www.altenaroadrunners.nl
Kerkrade: dubbel ontwerp om keuzes naderhand mogelijk te maken

Ontwerp en bestekstekeningen in opdracht van Kragten. Twee versies, zowel met als zonder voetbalmiddenveld op sportpark Kaalheide. Door tijdgebrek kon de versiekeuze pas na de aanbesteding worden gemaakt. Rondbaan aangepast voor gebruik wheelers. Ook met behoud van het voetbalveld hebben alle technische onderdelen een plaats gevonden op de accommodatie.Hoofddorp: Fastrack vervangen en rondbaan omgebouwd naar sandwich

De Fastrack toplaag van de technische onderdelen is vervangen door een sandwich toplaag en de spraycoat rondbaan is omgebouwd naar sandwich, zodat de hele accommodatie dezelfde toplaag heeft. Het polsstokhoogspringen is aangepast aan de huidige eisen. Bij het verspringen zijn de springbakken vergroot voor betere trainingsmogelijkheden. De slingerkooi is vervangen en voldoet weer aan de veiligheidseisen geldend vanaf 2021.Amsterdam Elzenhage Zuid: geheel nieuwe accommodatie door verplaatsing

De iets verder gelegen 8-baan accommodatie is vervangen door een nieuwe 6-baans accommodatie met 9 sprintbanen. Met uitzondering van het rechthoekige middenterrein zijn alle technische onderdelen en overhoeken volledig in kunststof uitgevoerd. Alle voorzieningen zijn dubbel uitgevoerd en geschikt voor mindervalide atleten. De toegang overdag is openbaar en ’s avonds voor de vereniging.Oudenbosch: toplaag vervangen na onderzoek jarenlange problemen toplaag

In opdracht van de vereniging vervanging van de toplaag vanwege scheurvorming in de toplaag. De discuskooi voldeed niet meer aan de normen en is vervangen. Het middenterrein is gerenoveerd om beter schoolsport mogelijk te maken. Rondbaan uitgevoerd in sandwich, hoogspringen in spraycoat.Den Burg Texel: renovatie bestaande accommodatie met nieuwe lijngoot

De tegelgoot aan de binnenzijde is vervangen door een lijngoot om een wavelight in de toekomst mogelijk te maken. De Fastrack toplaag is verwijderd en op alle onderdelen is een sandwich toplaag aangebracht. De hoogspringmat en overkapping zijn vervangen. De discuskooi is vervangen en beter gepositioneerd voor een grotere veiligheid.
Heiloo: baan aangepast aan huidige gebruik

De volledige kunststof toplaag is vervangen door een sandwich toplaag. Het verspringen is aangepast naar een 3-baans aanloop met grote springbakken voor betere trainingsmogelijkheden en is geschikt voor mindervalide springers. Discuskooi is vervangen en voldoet aan het huidige reglement. Eén kogelstootsector is omgebouwd naar een klassikale sector.
Nieuwegein: herindeling technische nummers

Het ontwerp en de bestekstekeningen zijn door ons verzorgd in opdracht van bureau BAS. Siebenga Advies heeft als voorbereiding een bezoek verzorgd naar andere banen voor de vereniging en gemeente. De technische nummers zijn heringedeeld voor een beter verenigingsgebruik.