Aalsmeer: Voorbereiding renovatie

Na jaren van voorbereiding in samenwerking met de vereniging gaat de baan in Aalsmeer in 2018 gerenoveerd worden en de bebouwing verplaatst. Als ondersteuning van gemeente en vereniging is Siebenga ingehuurd voor de controle van de plannen die weer moeten leiden tot een wedstrijd goedgekeurde baan.
Den Helder: Inventarisatie tekortkomingen en advies


In opdracht van Integrex is een rapportage opgesteld van de noodzakelijke werkzaamheden om de baan op het Marine Sportcomplex in Den Helder weer wedstrijdgeschikt te krijgen. Zowel de mogelijkheden op korte termijn als voor een ingrijpende renovatie zijn in kaart gebracht.De renovatie in Apeldoorn is begonnen. Een spannende start voor AV'34.
Foto Eelco Sintnicolaas.

Voor meer informatie:http://www.av34.nlAtletico ’73 (Gendringen) opent nieuwe baan: Athletics Champs proofZaterdag 1 april opende Atletico ’73, na een periode van 27 jaar, op feestelijke wijze hun compleet gerenoveerde baan. In Gendringen ligt hiermee de tweede baan die specifieke Athletics Champs aanpassingen kent. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Mede door het gebruik van meerdere kleuren kunstgras zijn merktekens aangebracht om snel materialen te kunnen neerzetten en duidelijk signalen te kunnen geven voor pupillen. Jeugdleden zullen hierdoor op een korte maar krachtige wijze zien hoe geweldig het is om pupillenatletiek om te vormen naar Athletics Champs”, aldus Gerard Jansen (oud-voorzitter Atletico ’73 en kartrekker renovatieproces).Apeldoorn: renovatie naar een grootse baan


Siebenga heeft van AV ’34 (website: http://www.av34.nl) opdracht gekregen de baan te renoveren en uit te breiden naar 8 banen rond en 2x 10 sprintbanen. De 180 graden gedraaide baan wordt voorzien van een kunstgras inloopstrook rondom, buitenkrachtruimte en cooling-downplein. Technische voorzieningen zijn in meervoud aanwezig, inclusief polsstokhoogspringen voor grote meerkampwedstrijden.Boxmeer: honkbal en atletiek geintegreerd


Op het nieuwe veld van het honkbalveld van de Royals in Boxmeer zijn in overleg met de KNBSB de halfverharde oppervlakken aangepast, zodat het als wedstrijdveld voor honkbal blijft voldoen, maar tevens trainingsmogelijkheden biedt voor loop- spring en werponderdelen voor de atletiekvereniging Sporting Boxmeer. Ons ontwerp wordt momenteel gerealiseerd.Voorschoten: Op weg naar een 300m baan


Voorschoten ’97 (website http://www.voorschoten97.nl) wordt ondersteund om een 300m baan met technische voorzieningen te realiseren rond één van de velden van de voetbalafdeling. Een creatieve invulling van de mogelijkheden moet realisatie mogelijk maken.Zeewolde: Realisatie kan eindelijk beginnen


Na jaren van voorbereiding kunnen de aanbesteding en realisatie van de atletiekbaan van Zeewolde Atletiek (website: http://www.avzeewolde.nl) beginnen. Rond de atletiekbaan en op het voorplein komt een ijsbaan van ijsclub Zeewolde (website: http://www.ijsclub-zeewolde.nl). De voorbereiding van de aanbesteding is gegegund aan Buro Kragten in samenwerking met Siebenga.Gendringen: Veel extra’s en Athletic Champs


De atletiekbaan van Atletico ’73 (website: http://www.atletico73.net) in Gendringen is in 2016 gerenoveerd. De gemeente trad op als opdrachtgever, maar de regie werd gevoerd door de vereniging. Een slimme indeling en goed gebruik van de mogelijkheden van gebruikte materialen geeft vele extra’s om weer vele jaren vooruit te kunnen als trainings- en wedstrijdaccommodatie. Athletic Champs is maximaal geïntegreerd in het ontwerp.

Tiel: Een goede trainingsmogelijkheid in kunstgras


In Tiel wordt samen met Astylos (website: http://www.astylos.nl) gewerkt aan de ontwikkeling van een kunstgras trainingsbaan met technische voorzieningen. Aan de binnenzijde van de baan worden bootcamp voorzieningen gerealiseerd om ook andere vormen van training en beweging mogelijk te maken.Den Bosch: Renovatie van de bestaande baan


De atletiekbaan van OS.S. Volo (website: http://www.oss-volo.nl) is aan een grondige opknapbeurt toe, waarvan de voorbereiding door Buro Kragten wordt uitgevoerd. Het tekenwerk voor de renovatie wordt door Siebenga uitgevoerd.Haile Resort: Trainingscentrum van een kampioen


In opdracht van GCC Sportsurfaces is voor het trainingscentrum dat door Haile Gebrselassie wordt opgezet in Ethiopie is het ontwerp van de atletiekbaan gemaakt. Aan de binnenzijde van de bochten is een inrichting gecreëerd, dat diverse trainingsmogelijkheden biedt. De accommodatie zal in 2017 worden gerealiseerd.Gouda: Renovatie A.V. Gouda afgerond


De renovatie van de atletiekbaan Gouda is in 2015 afgerond. Als eigenaar van de eigen baan heeft A.V. Gouda de renovatie zelfstandig voorbereid en de uitvoering begeleid. Siebenga heeft hierin een ondersteunende rol voor de vereniging gespeeld. Onverwachte problemen tijdens de uitvoering konden gezamenlijk binnen het budget worden opgevangen. Naast de toplaagrenovatie zijn meerdere uitbreidingen gerealiseerd en voldoet de baan weer aan de eisen van de Atletiekunie.Helden/Panningen: Groot onderhoud met een nieuw type toplaag


Een slecht zichtbare belijning en op meerdere plaatsen scheurvorming in de kunststof toplaag was aanleiding om aan de atletiekbaan van A.V. Helden op het Thyas complex in Panningen grootonderhoud te plegen. Nadat de vooronderzoeken door de stichting in eigen beheer waren uitgevoerd is Siebenga gevraagd de onderhoudswerkzaamheden te begeleiden. Het resultaat is een atletiekbaan die weer minimaal 10 jaar mee kan.Gendringen: renovatie met gebruiksvergrotende extra’s


Siebenga is gevraagd door de gemeente Oude IJsselstreek om de renovatie van de atletiekbaan Gendringen te verzorgen. De aanbesteding vond plaats op basis van een programma van eisen met een taakstellend budget. In bouwteamoverleg wordt tot eind januari met de vereniging en de aannemer de detaillering uitgewerkt, waarna de uitvoering kan starten, welke begin juni 2016 moet zijn afgerond. De accommodatie zal van diverse extra’s worden voorzien, waardoor de gebruiks- en trainingsmogellijkheden aanzienlijk worden vergroot. Tevens zullen diverse voorzieningen voor het programma Athletic Champs van de Atletiekunie worden ingebouwd.Papendrecht: Een verenigingsbaan die weer vooruit kan

Het grootonderhoud aan de baan in Papendrecht is afgerond, waarbij Siebenga een adviserende en ondersteunende rol heeft gespeeld voor de vereniging als beheerder van de baan. Gezien de bodemgesteldheid en de financiële planning is gekozen voor een versterkte coating om de baan weer vele jaren zonder problemen te gebruiken. De onderhoudsgroep van de vereniging heeft zijn steentje bijgedragen aan de werkzaamheden om kosten te besparen.Bahar Dar (Ethiopië): Een nieuwe baan voor de universiteit


Mede door de sportieve successen en zakelijke inzet van Haile Gebreselassie neemt het aantal kunststof atletiekbanen in Ethiopië toe. De universiteit van Dahar Bar is van plan hun atletiekbaan dit jaar te renoveren, zodat ze over een goede kunststof accommodatie kunnen beschikken. Siebenga is door GCC Sportsurfaces gevraagd het tekenwerk voor de renovatie te verzorgen.Ede: Renovatieplan aangepast na verwijderen toplaag


Na het verwijderen van de kunststoftoplaag van de atletiekbaan in Ede bleek de asfaltfundering door herstelwerkzaamheden tijdens de aanleg dusdanig veel ongerechtigdheden te bevatten dat onvoldoende hechting aanwezig was voor de nieuwe toplaag. In overleg met de aannemer CSC Sport zijn de renovatieplannen herzien en is de renovatie vrijwel afgerond. De uitgangspunten van het oorspronkelijke plan konden worden behouden tegen een kleine overschrijding van de aanneemsom.


Roosendaal: De laatste maanden van de Red Band baan


De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de atletiekbaan Vierhoeven in Roosendaal zijn afgerond en de aanbestedingsprocedure is gaande. Op korte termijn kan de bouw beginnen, welke op1 augustus 2015 moet zijn afgerond. Het zal een drukke bouwplaats worden want tegelijkertijd vindt op een aangrenzend deel van het sportpark de nieuwbouw van de turnhal plaats en wordt tevens de uitbreiding van het clubgebouw van Thor gerealiseerd.Gouda: Renovatie kan bijna beginnen


Door de slechte bodemgesteldheid is de baan van A.V. Gouda aan een grondige renovatie toe. Mede door een bijdrage via Sportpunt Gouda is renovatie in 2015 voorzien. Momenteel worden de laatste besprekingen met de aannemer afgerond, waarna de werkzaamheden kunnen plaats vinden. Siebenga is gevraagd de vereniging te begeleiden bij de renovatie werkzaamheden.Papendrecht: Vereniging gaat voor groot onderhoud


De toplaag van de atletiekbaan van A.V. Passaat in Papendrecht is 14 jaar oud en begint zwarte vlekken te vertonen. De baan is eigendom van A.V. Passaat en dit jaar zal de vereniging de toplaag van een nieuwe spuitlaag laten voorzien en zullen de naden aan de randen van de kunststof worden hersteld. Tevens wordt de toplaag van de kogelstootsector vervangen. Siebenga is aangeschoven als ondersteuning voor de vereniging bij dit groot onderhoud.Zeewolde: Twee atletieklocaties gevonden


De gemeente Zeewolde heeft besloten om voor de sterk groeiende atletiekvereniging een atletiekbaan aan te leggen. In samenwerking met Sportmoves2, de gemeente en de vereniging heeft Siebenga is een rapport opgesteld voor de mogelijke lokatie van de baan. De gemeente zal een keuze maken, waarna alle procedures moeten worden gevolgd, alvorens met de realisarie van de baan kan worden begonnen.Samorin(Slowakije): Realisatie IAAF klasse I accommodatie in 2015


Na de realisatie afgelopen jaren van een Hippisch centrum in Samorin (Slowakije) moet dit jaar de realisatie van de klasse I IAAF atletiekbaan gaan plaatsvinden. Naast de 400m baan zal ook een 200m baan worden aangelegd en is voor alle onderdelen een opwarmfaciliteit buiten de baan aanwezig. Op het middenterrein komt een volwaardig voetbal veld en het geheel kan worden verlicht met een 1500 Lux lichtinstallatie. Siebenga is door Horse Park Realisation gevraagd het ontwerp voor deze accommodatie te verzorgen.
Baku: Een stad met Olympische aspiraties


In Baku (Azerbeidzjan) wordt druk gebouwd aan een atletiek/voetbalstadion met een capaciteit van 85.000 zitplaatsen en een volwaardige opwarmbaan. De intentie is om op termijn een bid te kunnen uitbrengen voor de Olympische Spelen. Siebenga Advies- en Tekenbureau is gevraagd ondersteuning te verlenen bij de lay-out van de banen binnen en buiten het stadion.


Winterswijk: Een baan met een blik over de grens


Op de nieuw te bouwen baan in Winterswijk is het de bedoeling om wedstrijden met zowel Nederlandse als Duitse verenigingen te organiseren. Reden voor de provincie Gelderland om het grootste deel van het realisatiebudget beschikbaar te stellen. Na een aanvulling door de gemeente wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen. De ontwerp- en bestekscontrole wordt door Siebenga Advies- en tekenbureau gedaan, evenals de ondersteuning bij de gemeentelijke aanbesteding.Viaanse Molen: Renovatie voor International Children Games 2015


Na een aantal jaarlijkse inspecties is duidelijk geworden dat de baan in Alkmaar gerenoveerd dient te worden. Het goede beheer van de afgelopen jaren heeft opgeleverd dat de levensduur van de baan kon worden verlengd. Echter, nu is renovatie van de baan noodzakelijk geworden, zeker met oog op de komende International Children Games in 2015.


Siebenga Advies- en Tekenbureau is inmiddels begonnen met het opstellen van het programma van eisen om de renovatie vorm te geven.Hoogeveen: De sportcampus van het noorden


Het Bentinckpark in Hoogeveen is aan het veranderen in een sportcampus voor de breedtesport met topsport aspiraties. Een groot aantal kunstgrasvoetbalvelden met clubaccommodaties heeft inmiddels vorm gekregen. Nu is het de beurt aan de sporthal en de 8-laans atletiekaccommodatie met alle noodzakelijke voorzieningen, daar waar nodig in meervoud. Uiteraard wordt de atletiekaccommodatie ook volledig geschikt voor de mindervalide sporter. De te bouwen schoolcomplexen moeten zorgen voor een veelvuldig en veelzijdig gebruik.


Siebenga Advies- en Tekenbureau en Middelkoop Advies gaan zorg dragen voor de voorbereidingen en de sporttechnische begeleiding tijdens de bouw.Rijen: Een kunststof baan door een ondernemende vereniging


Dankzij een zeer ondernemende vereniging zijn de voorbereidingen voor de nieuwe 6-laans kunststof baan in Rijen in een afrondende fase gekomen. Ze hebben de gemeenteraad overtuigd dat de huidige accommodatie in het geheel niet meer voldoet voor de huidige vorm van atletiekbeoefening. De verenging heeft het initiatief genomen om een ontwerp op te stellen en het laatste woord is nu aan de gemeenteraad.

Vereniging, toekomstig bouwer Arcadis en Siebenga Advies- en Tekenbureau zijn samen verantwoordelijk voor het huidige ontwerp.Zoetermeer: Grondige renovatie in 2014


Van de gemeente Zoetermeer heeft B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen de opdracht gekregen de renovatie van de bestaande atletiekbaan van Tuyllpark voor te bereiden. In onderlinge samenwerking met Siebenga Advies- en Tekenbureau worden de tekeningen en bestek opgemaakt, zodat in de loop van 2014 A.R.V. Ilion weer over een representatieve buitenaccommodatie kan beschikken.Revolutionaire ontwikkeling bij aanleg fundering


Bij de onlangs in Schoonhoven nieuw aangelegde 300m kunststof atletiekbaan is voor de allereerste keer gebruik gemaakt van een nieuwe fundering, ontwikkeld door de firma Nootenboom-sport, bouwer van de baan.


Het betreft gewapend waterdoorlatend schuimbeton waarop direct de kunststof toplaag wordt aangebracht.

Mede-ontwikkelaar Faber Celbeton was verantwoordelijk voor de aanleg van deze funderingslaag. Inmiddels is deze fundering goedgekeurd en gecertificeerd voor de sportvloerenlijst.


Siebenga Advies- en Tekenbureau was verantwoordelijk voor het ontwerp en toezicht bij de aanleg.

Beek: Een groots sportpark


De voorbereidingen van Sportlandgoed de Haamen in Beek zijn nagenoeg voltooid. Als onderdeel van de Sportzone Limburg moet dit uitgebreide sportpark een einde maken aan een aantal tekortkomingen voor de sportbeoefenaar in Beek. Op het complex zal een centrum voor aangepast komen worden gevestigd en veel sporten zullen van plaats wisslen. Na eerst de voorbereidingsfase te hebben uitgevoerd zal buro Kragten zorg dragen voor de complexe coördinatie van de diverse uitvoeringsfasen.


In samenwerking met buro Kragten is het ontwerp van de atletiekbaan op het Sportlandgoed de verantwoordlijkheid van Siebenga Advies- en Tekenbureau.Amsterdam Elzenhage: Renovatie voor 10 jaar


De atletiekbaan Elzenhage was al lange tijd toe aan renovatie, maar onzekerheid omtrent de toekomst van het gebied heeft voor de nodige vertraging geleid. Inmiddels is tot renovatie besloten met als toekomstvisie dat de verenging over 10 jaar een accommodatie op een andere locatie zal krijgen. Een korte levensduur van een baan maakt dat er andere keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. Bestek en tekening zullen zo snel mogelijk worden afgerond, zodat nog dit jaar met de renovatie kan worden begonnen en zo mogelijk ook afgerond.


HB Advies en Siebenga Advies- en Tekenbureau dragen samen zorg voor bestek en tekeningen.Het FBK-Stadion: voetbal of atletiek?

2013


Jaarlijkse exploitatietekorten en de wens van FC Twente om de beloften en dames in het FBK-stadion te laten voetballen is voor de gemeente Hengelo aanleiding geweest om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden en kosten om het FBK-stadion om te bouwen naar een multifunctioneel stadion voor zowel atletiek als voetbal. In oktober a.s. zal duidelijk worden wat de toekomst van het FBK-stadion zal worden.


In samenwerking met Fieldturf Benelux en Middelkoop Advies heeft Siebenga Advies en Tekenbureau het onderzoek vorm gegeven.Uniek project bij Ajax

2012


In het professionele voetbal wordt steeds meer een beroep gedaan op de atletische vaardigheden van de speler. Het springen, het snelle wenden en keren, het handig en het natuurlijk bewegen met de bal en het beheersen van je lichaam zijn belangrijke voorwaarden geworden. Sinds 2005 werkt Ajax met het Athletic Skills Program van René Wormhoudt (herstel- en conditietrainer van AFC Ajax). Dit programma is gericht op de gezondheid, het welzijn en de voetbaltalentontwikkeling van de "Ajax kinderen".


René Wormhoudt, Siebenga, Fieldturf AAsportsystems, Verwelius-bouw en Kragten hebben hun kennis op de uiteenlopende vakgebieden van de verschillende takken van sport bijeen gebracht en een uniek plan uitgewerkt. Op een oppervlakte van ca. 7.000 m2 zijn meer dan vijftien verschillende trainingselementen bijeen gebracht. Naast een aantal permanente zijn er ook uitwisselbare voorzieningen aangebracht, zodat er gevarieerd kan worden in het programma en er afgestemd kan worden op de behoefte.