Inleiding


In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens (mogelijk) worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens worden bewaard en voor welke doelen uw gegevens worden bewaard. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.


Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op: privacy@siebenga.nl De privacy verklaring zal soms worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Lomme Siebenga, Siebenga Advies- en TekenbureauDoel gegevens


Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Siebenga Advies- en Tekenbureau. Deze worden hieronder toegelicht.

 • 1. Contactgegevens van diegenen met wie ons bureau een bestaande zakelijke relatie onderhoudt. Dat kunnen contactgegevens van het bedrijf of de organisatie zijn waarvoor u werkt. In een aantal gevallen zullen dat ook privé contactgegevens zijn. Op een rijtje: bedrijfs- of organisatienaam, persoonlijke naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres. Er worden geen bijzondere gegevens (medische, financiële, politieke, godsdienstige, etc.) bewaard. Zolang de zakelijke relatie bestaat zullen de gegevens worden bijgehouden en bewaard. Het is in onze sector niet ongebruikelijk dat sommige relaties tientallen jaren bestaan. Zodra de relatie ophoudt te bestaan (na lange of korte tijd) worden de gegevens verwijderd. De contactgegevens worden bewaard in het digitale adresboek.

 • 2. Bij sommige projecten wordt het curriculum vitae van sleutelfiguren in het betreffende project gevraagd. Wanneer Siebenga Advies- en Tekenbureau deelneemt aan een dergelijk project komen deze c.v.’s ook in beheer van ons. Deze c.v.’s bevatten uitgebreide persoonlijke gegevens en worden in ieder geval in vertrouwen behandeld. Ze maken onderdeel uit van het project en worden daarbuiten niet gedeeld. Wanneer het project is afgelopen worden de c.v.’s vernietigd, ook als de overige project documentatie in het archief wordt bewaard.

 • Siebenga Advies- en Tekenbureau heeft geen mensen in dienst en beschikt dus ook niet over een personeelsadministratie. De boekhouding wordt in eigen beheer gedaan. Het relatiebestand in de boekhouding bevat slechts bedrijfs- en organisatie gegevens, een persoonsgegevens. Eenmaal per jaar wordt de boekhouding gedeeld met een extern accountantsbureau. Dit bureau heeft expliciet verklaard zich te houden aan de nieuwe (vanaf 25/5/2018) privacy wetgeving.


  Het archief van Siebenga Advies- en Tekenbureau, zowel op papier als digitaal, bevat hoofdzakelijk de technische documenten van de werkzaamheden. Voor zover er persoonsgegevens in staan beperkt zich dit tot de naam van de contactpersoon destijds. Siebenga Advies- en Tekenbureau werkt met diverse partners samen (zie website). Persoonsgegevens in beheer bij ons bureau worden niet met derden gedeeld.  Website en contactformulier


  De website van Siebenga is beveiligd met het SSL certificaat.

  De website en mails worden gehost bij De Heeg Internet Solutions te Beverwijk www.deheeg.nl. Zij zijn in het bezit van officiële veiligheidscertificaten en passen hun veiligheidswaarborgen wanneer nodig aan. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website of via mail, worden die betreffende mailgegevens opgeslagen op de servers van deze host.


  Op de website van Siebenga Advies- en Tekenbureau bestaat slechts één mogelijkheid voor u om gegevens in te vullen. Dat betreft het contactformulier. Mocht u daar gebruik van maken dan ontvangt u antwoord van ons. De gegevens worden vervolgens vernietigd, tenzij uit het contact blijkt dat er sprake is van een beginnende zakelijke relatie.  Beveiliging


  Er worden van uw gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in het eerdergenoemde digitale adresboek of de digitale projectadministratie. Genoemde persoonsgegevens worden door de heer Siebenga zelf beheerd en zijn alleen toegankelijk via zijn persoonlijke computer, laptop of mobiele telefoon. Deze apparaten zijn allen beveiligd met een wachtwoord en een antivirus en internetbeveiliging. Er worden geen persoonsgegevens bewaard op andere digitale plekken, zoals in de ‘cloud’ of op andere apparaten.  Uw rechten


  U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Siebenga Advies- en Tekenbureau worden vastgelegd en bewaard. Zodat u precies op de hoogte bent van wat wij van u weten. U kunt hiertoe een mail sturen of telefonisch contact opnemen. U krijgt dan een overzicht op schrift.


  Kloppen de gegevens niet of zijn ze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren. U kunt hiertoe een mail sturen of telefonisch contact opnemen.


  U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens door Siebenga Advies- en Tekenbureau te stoppen. U kunt hiertoe een mail sturen of telefonisch contact opnemen.


  U heeft het recht om uw gegevens volledig te laten wissen. Populair gezegd heet dit ook wel “the right to be forgotten”. U kunt hiertoe een mail sturen of telefonisch contact opnemen.


  Indien u vindt dat Siebenga Advies- en Tekenbureau niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens  Tot slot


  Siebenga Advies- en Tekenbureau verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd (en soms gemeenschappelijk) belang, namelijk een commercieel belang. Daartoe wordt regelmatig samengewerkt met andere partijen. Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld met andere partijen/derden. Mocht het toch nodig zijn, in het kader van het aanbieden van onze diensten, om uw gegevens met anderen te delen zullen wij daar eerst toestemming van u voor vragen.

  De gegevens die u aanlevert zijn de minimale gegevens nodig voor het aanbieden van onze diensten. Als deze gegevens foutief of niet worden aangeleverd kunnen wij onze diensten niet aanbieden. Ook kunnen wij dan niet verantwoordelijk zijn voor foutieve adressering of verzending.


  Siebenga Advies- en Tekenbureau behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Siebenga Advies- en Tekenbureau het gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten/het eigendom of de veiligheid van Siebenga Advies- en Tekenbureau te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zo veel mogelijk te respecteren.


  Heeft u vragen n.a.v. deze Privacy Verklaring?

  Neem dan contact op via privacy@siebenga.nl of tel. 0182 354194 / 06 2043 0050