In de afgelopen 20 jaar is uitgebreide ervaring opgedaan in verschillende sectoren, met zeer uiteenlopende opdrachtgevers en in samenwerking met vele aannemers. Het bureau heeft op landelijk niveau een zeer goede naam vanwege de aanwezige expertise. Zo nu en dan wordt er ook over de grenzen een beroep op de vakkennis gedaan.


Voor een uitgebreide lijst met referenties, inclusief de internationale projecten, gerangschikt per plaats/stad, kunt u klikken op: referentielijst


Uiteraard kunt u specifieke referenties of meer informatie over projecten opvragen door contact op te nemen.Alkmaar: Voor de stichting Viaanse Molen wordt jaarlijks een inventarisatie gemaakt t.a.v. de uit te voeren werkzaamheden aan de atletiekbaan. Kerndoel hiervan is de continue bewaking van de kwaliteit van de accommodatie.


Amsterdam EK 2016: In opdracht van de gemeente Amsterdam is het totale technisch management van het Europees Kampioenschap Atletiek gevoerd. Dit betrof natuurlijk het Olympisch Stadion zelf, maar ook de bijzondere lokatie op het Museumplein, en de opwarm- en trainingslokaties. Een groot project met veel aspecten waar jarenlang aan is gewerkt. Met een succesvol EK2016 als kroon op het werk.


Amsterdam Ajax: Voor het sportcomplex De Toekomst van Ajax is het ontwerp voor herinrichting geleverd. In samenwerking met meerdere partijen is daarna een zogenaamde Powerhill ontwikkeld en aangelegd, een innovatieve faciliteit voor het trainen van spiergroepen en revalidatietrainingen. Zie verder onderaan nieuwsarchief


Apeldoorn: De vereniging is nu eigenaar van de grootste en modernste baan van Nederland met enorm veel extra’s voor alle soorten trainingen zoals een werpmuur, TRX-outdoor krachttraining, hellingbaan, kunstgras inloopbaan en cooling-down veld.


Baarle Nassau: Baarle Nassau: Bepalend voor de lay-out was hier handhaving van het voetbalveld, waardoor gewoekerd moest worden met de ruimte binnen de atletiekbaan. Toch is het hoogspringen zodanig ontworpen dat er voor schoolsport een speelveld op kan worden uitgezet, waardoor de scholen 2 maanden langer gebruik maken van de atletiekaccommodatie.


Beverwijk: In opdracht van de gemeente Beverwijk is een plan opgesteld voor de renovatie van de atletiekbaan. Na een eerdere renovatie was de baan afgekeurd door keuringsinstantie ISA-Sport. Deze renovatie moet er weer voor gaan zorgen dat de baan in de nabije toekomst goedkeuring gaat krijgen. Ook bij de uitvoering is Siebenga Advies- en Tekenbureau in opdracht van de gemeente betrokken.


Boxmeer: Het veld van de honkbalvereniging De Royals is in overleg met de honkbalbond zodanig aangepast dat er wedstrijdhonkbal gespeeld kan worden en de trainingen voor de meeste atletiekonderdelen mogelijk is.


Gendringen: De atletiekvereniging mocht het voortouw nemen van de gemeente en in bouwteam is een accommodatie gerealiseerd geheel naar de wensen van de vereniging.


Leuven (B): De belijning is berekend van de 400 meter atletiekbaan bestaande uit 2 clothoides met daartussen een rechtstand van 19 meter van de universiteit Leuven. Vanwege de bijzondere maten vroeg deze belijningsopdracht specialistische aandacht.


Nijmegen: In opdracht van de gemeente Nijmegen en in nauwe samenwerking met Kragten is een ontwerp en bestek gemaakt voor de vervanging van de 6-laans volkunststof atletiekbaan door een 8-laans baan. De baan is volledig geschikt gemaakt voor gebruik door sporters met een beperking. Het is de eerste baan met ingebouwde electronica.


Schoonhoven: In tegenstelling tot de meeste projecten is hier de vereniging opdrachtgever geweest voor de realisatie van een 300 meter kunststof atletiekbaan. Onder de baan is een geheel nieuwe funderingstechniek toegepast, van waterdoorlatend gewapend schuimbeton. Zie ook nieuwsarchief. Gedurende het gehele project is opgetreden als directievoerder.


Texel: Na jaren van voorbereiding is het gelukt om in samenwerking met Intercodam Bouwstoffen en aannemersbedrijf Tatenhove een vierlaans kunststof atletiekbaan te realiseren op het eiland Texel. Siebenga Advies- en Tekenbureau maakte actief deel uit van het bouwteam voor de voorbereiding, het ontwerp en het toezicht bij de realisatie.


Uden: De renovatie van de atletiekbaan in Uden is op vrijwillige basis begeleid als ondersteuning voor Mondo, internationaal leverancier van toplagen. Tevens was dit een mogelijkheid om kennis op te doen van de werkwijze en eisen die de afwijkende constructie van een Mondo baan met zich meebrengt.


Vught: Op het voormalige kazerneterrein in Vught is een volkunststof 8-laans ateletiekaccommodatie gerealiseerd. Daarnaast is op hetzelfde terrein een opwarm- en werpveld ontworpen en aangelegd.


Zoetermeer:In samenwerking met FCV Zoetermeer '77 en Nootenboom Sport is op het middenterrein van een skeelerbaan in het Buytenpark een fietscrossbaan ontworpen, welke deels door de vereniging in eigen beheer en deels door Nootenboom is gerealiseerd.