SPECIALIST SIEBENGA IN "ADVIESGROEP ATLETIEKACCOMMODATIES"Adviesgroep Atletiekaccommodaties (tegenwoordig Kennis van Atletiek) is een initiatief van de Atletiekunie, Kennis van Sport en Siebenga Advies- en Tekenbureau. De adviesgroep is opgericht om extra dienstverlening aan eigenaren van atletiekaccommodaties te kunnen bieden. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt advies en begeleiding aangeboden. Denk aan: advisering op ontwerp, aanbestedingsvoorbereiding, directievoering, bouwbegeleiding en/of onderhoudsondersteuning.


Om de Adviesgroep Atletiekaccommodaties te laten slagen is op 25 oktober 2017 een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend met:


1. Joëlle Staps, Atletiekunie

contact: Anke te Boekhorst anke.teboekhorst@atletiekunie.nl


2. Iwan ter Huurne, eigenaar van Kennis van Sport

contact: iwan@kennisvansport.nl


3. Lomme Siebenga, eigenaar van Siebenga Advies- en Tekenbureau

contact: info@siebenga.nl


De Adviesgroep opereert inmiddels onder de naam Kennis van Atletiek. De groep zal op dezelfde wijze als bestaande advies- en ingenieursbureaus, en tegen marktconforme prijzen, de markt van de atletiekaccommodaties bedienen. Daartoe zijn vakspecialisten met ieder hun eigen deskundigheid samengebracht en zijn hun krachten in de Adviesgroep gebundeld. Naast de samenvoeging van kennis en expertise onstaat op deze wijze ook borging van continuïteit. De Adviesgroep wordt logistiek en administratief ondersteund vanuit de Atletiekunie. Met deze samenwerking wordt bouwkundige en sporttechnische expertise met tientallen jaren ervaring met elkaar verbonden.Op de foto vlnr: Joëlle Staps, Bob Thomassen, Iwan ter Huurne, Jarno Tiethoff en Lomme Siebenga
PARTNER IN "MORE INDOOR"More Indoor is een initiatief van de Atletiekunie en drie strategische partners om clubs, gemeentes en provincies te ondersteunen en begeleiden in het ontwikkelen en realiseren van indoor atletiekaccommodaties. Een modulair concept waarmee een atletiekaccommodatie ingericht kan worden naar de wensen en behoeften van de club. Contact Atletiekunie: anke.teboekhorst@atletiekunie.nl


Om dit project te laten slagen heeft de Atletiekunie op 9 maart 2017, tijdens de Dag van de Sportaccommodaties, een overeenkomst getekend met:


1. Odin Wenting Bouwadvies BV voor bouwkundige begeleiding bij de realisatie van (top)sportaccommodaties (www.odingwenting.nl)

contact: info@odingwenting.nl


2. Siebenga Advies- en Tekenbureau voor de aanleg van een gecertificeerde baan

contact: info@siebenga.nl


3. Tamminga Sports als leverancier van de materialen (www.tammingasports.nl)

contact: christian@tammingasports.nl


4. B2 Architecten als adviespartij voor haalbare ontwerpen (www.b2architecten.nl)

contact: frank@b2architecten.nl


Op de foto vlnr: Lomme Siebenga, Christian Tamminga, Joëlle Staps, Odin Wenting & Bob Thomassen
OP PERSOONLIJKE EN VRIJWILLIGE BASIS ZET DE HEER SIEBENGA ZICH IN BIJ DE VOLGENDE ORGANISATIES:De heer Lomme Siebenga is technisch adviseur van de werkgroep Accommodatiezaken van de Atletiek Unie. Deze onbezoldigde functie houdt in dat de accommodatieadviseurs van de Atletiek Unie worden ondersteund, wanneer zij de atletiekverenigingen adviseren over de aanleg, uitbreiding, renovatie en exploitatie van hun atletiekaccommodaties.

www.atletiekunie.nlVanuit het werk voor de Atletiek Unie is de heer Lomme Siebenga tevens actief voor werkgroepen voor kunststofvloeren en inrichtingsmaterialen van de normcommissie van NOC*NSF. Veel atletiekmaterialen komen vanuit het buitenland en een goede internationale afstemming is noodzakelijk. Daarom worden ook de werkgroepen van de NEN ondersteund.

www.nen.nlBij projecten voor de realisatie van sportaccommodaties zijn vaak meerdere partijen betrokken. Siebenga Advies en Tekenbureau werkt bij gelegenheid intensief samen met betrokken ingenieursbureaus, aannemers, producenten van materialen, loonbedrijven en anderszins. De opdrachtgever zal vanaf aanvang in detail op de hoogte zijn van dergelijke samenwerkingsverbanden. Siebenga Advies en Tekenbureau streeft uiterste transparantie na, ook op dit gebied.