Siebenga Advies en Tekenbureau kan op vier gebieden samen met u de voorbereiding ondersteunen:


    1. Advisering

    2. Ontwerp

    3. Bestek1. Advisering


Bij nieuwbouw wordt advies gegeven ten aanzien van vragen als 'welke accommodatie is geschikt en past het best in de omgeving?', 'hoe passen we alle wensen en behoeften van de sportverenigingen in het ontwerp, en past dit binnen de technische vereisten?', 'hoe kunnen we rekening houden met de wensen van de omwonenden?' enz. enz.


Bij bestaande accommodaties betreft de voorbereiding vaak een inventarisatie van de vragen en eventuele problemen die er leven. Daarna wordt geadviseerd over de diverse mogelijkheden om tot een oplossing te komen, over de technische mogelijkheden en over de gerelateerde kosten hiervoor.


De advisering kan worden vertaald in een programma van eisen, op maat gemaakt voor de opdrachtgever. Deze vormt dan de basis voor het ontwerp.2. Ontwerp


In de ontwerpfase komt het vooral aan op het toepassen van de technische mogelijkheden, de geldende normering en van de wensen van de opdrachtgever. Een voorlopig ontwerp wordt gemaakt en na akkoord van de opdrachtgever uitgewerkt in een definitief ontwerp. Dit bevat onder andere het technisch plan, detailtekeningen, en tekeningen van drainage, rioleringen en nutsvoorzieningen. De normering van NOC*NSF en/of de vereisten van de nationale sportbonden worden toegepast.


3. Bestek


Het definitieve bestek is vooral belangrijk voor goede afspraken met de aannemer.Een efficiënte samenwerking tussen de aannemer en opdrachtgever heeft grote invloed op het succes van het project. Naast alle tekeningen bevat het bestek een gedetailleerde werkomschrijving en technische specificaties.
Terug naar:


EXPERTISE

BOUWBEGELEIDING

BELIJNING